Nicole Meinesz

Technical Architect – A4TECNICOS

Nicole Meinesz Technisch Architect – A4TECNICOS

Nicole Meinesz is een enthousiaste en gedegen technisch architect en bouwkundig ingenieur. Zelfverzekerd en met oog voor detail lost zij eventuele bouwkundige vraagstukken met betrekking tot uw eigendom op.
Nicole houdt toezicht op en runt bouwplaatsen aan de Costa del Sol. Als zodanig is zij verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de plannen van de architect.
Ze doet ook taxaties, technische rapporten, volledige projecten voor het openen van licenties (documentatie aangevraagd door gemeentehuizen), renovatieprojecten, renovatieprojecten en in het algemeen elke technische taak waarvoor de tussenkomst van een getrainde professional nodig is.

Telefoon: +34 609 542 193 | info@a4tecnicos.com

https://a4tecnicos.com/

Nicole Meinesz Technical Architect – A4TECNICOS

Nicole Meinesz is an enthusiastic and thorough technical architect and construction engineer. Confident and with an eye for detail she will solve any construction issues with regard to your property.

Nicole supervises and runs building sites on the Costa del Sol. As such she is responsible for seeing that the architect’s plans are carried out properly.

She also does valuations, technical reports, full projects for opening licenses (documentation requested by Town Halls), renovation projects, refurbishment projects, and in general any technical task that needs the intervention of a trained professional.

Scroll to top