Achtergrond van Ellas

In Nederland ben ik jarenlang lid geweest van een vrouwennetwerk. Dit was een netwerk van vrouwen vanuit verschillende disciplines, zoals artsen, burgemeester, bedrijfsdirecteuren en vrije beroepen, maar in ieder geval altijd op managementniveau.

Wij hebben in de loop van de jaren erg veel van elkaar geleerd, elkaar waar mogelijk en waar nodig ondersteund en hebben samen veel dingen ondernomen.

Toen ik begin 2004 daar enthousiast over sprak met Marianne de Wit (toenmalig directeur ABN AMRO Private Banking in Puerto Banus) en Kristel Schoeman (eigenaar makelaardij Element Realty en WoodFactory Spain), bleek dat er ook in deze omgeving behoefte is aan een dergelijk netwerk. Zij weten uit hun ervaring met Nederlandse klanten, dat er ook duidelijk vraag is naar Nederlandstalige dienstverlening en zo zouden we elkaar de bal toe kunnen spelen. We kunnen elkaar helpen met onze bestaande contacten, maar er is met name behoefte aan het uitwisselen van ervaringen over hoe het is om als vrouw – als zelfstandige of op managementniveau – werkzaam te zijn aan de Costa del Sol. We kunnen niet alleen van elkaar leren, maar we kunnen ook met onze ervaringen beginnende onderneemsters aan de Costa del Sol ondersteunen. We besloten een club op te richten voor Nederlandstalige vrouwen, wonend en werkend aan de Costa del Sol, werkzaam op management niveau en vanuit zoveel mogelijk verschillende branches. We kregen veel enthousiaste reacties en september 2004 vond de eerste bijeenkomst plaats. Ellas was geboren!

We waren ons er allemaal van bewust, dat het opzetten van een dergelijk netwerk tijd vraagt en gaven ons zelf een opbouwfase van twee jaar. Ons netwerk groeide, letterlijk en figuurlijk, met iedere bijeenkomst. Het proces van zoeken werd afgesloten en het echte vormgeven begon. De basis van het netwerk van actieve vrouwen aan de Costa del Sol staat, maar het vormgeven blijft.

De inhoud van het netwerk wordt immers gevormd door de leden. De kennis en de kwaliteiten van onze bestaande en steeds nieuwe leden is wat onze ontmoetingen iedere maand weer interessant maakt.

Jacqueline van der Veen

Scroll to top