The Rock
Image is not available
Ellas Spanje
Over Ellas

Over Ellas

Ellas is een netwerk, opgericht in 2004, voor in principe actieve Nederlandstalige zakenvrouwen aan de Costa del Sol. Zij zijn in principe minimaal één jaar werkzaam als zelfstandig onderneemster of als werknemer in een hoge managementpositie.

De leden van het netwerk hebben met elkaar gemeen, dat zij hun zakelijke ervaringen met elkaar willen delen, hun ondernemers- of managementkwaliteiten willen vergroten en willen leren van de successen van andere vrouwen.

Ellas heeft als doel leden een inspirerende ontmoetingsplaats te bieden zodat zij elkaar kunnen ondersteunen, kennis en ervaringen uit kunnen wisselen, nieuwe kennis kunnen vergaren en kunnen netwerken.

Ellas probeert dit doel te bereiken door gedurende het kalenderjaar iedere 2e dinsdag van de maand een bijeenkomst of activiteit te organiseren, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarnaast biedt Ellas via social media een online omgeving waar leden elkaar virtueel kunnen ontmoeten.

About Ellas

Ellas, which was founded in 2004, is a network of active Dutch business women on the Costa del Sol. Its members are entrepreneurs or senior manager, who have been active on the Costa del Sol for at least a year.

The members of the network have in common that they want to share their business experiences with each other, want to increase their entrepreneurial and management skills, and want to learn from the successes of other women.

Ellas aims to offer its members an inspiring meeting place, where they can support each other, share knowledge and exchange experiences, gain new knowledge, and network with each other.

Ellas is trying to achieve this goal by organizing at least one meeting or activity every second Tuesday of the month, except for July and August. Additionally, Ellas offers an online environment through social media where members can meet each other virtually.

De 3 Bestuursleden van Ellas

Het bestuur van Ellas bestaat uit drie leden die ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (her)verkozen worden. Van links naar rechts: Eva Meenhorst (secretaris), Marieke Vaandrager (voorzitter) en Lotte Lavrijsen (penningmeester/social media).

Scroll to top