Marlous Doeven

Commercieel directeur DELTA Safety Training

Momenteel vanuit Spanje remote werkzaam voor DELTA Safety Training. Zeer gedreven, enthousiast, doelgericht en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Een nieuwe uitdaging is een nieuw leven starten in Spanje. Voor het eerst zonder plan, maar door nieuwe te mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen op te doen, vinden wat me echt gelukkig maakt. Jarenlange ervaring in Sales en hospitality. Hier ligt mijn hart en mijn kracht. Ellas is een eerste stap om deze verbinding te maken en te ontdekken wat er aan kansen en mogelijkheden liggen in Spanje. Ik kijk er naar uit!

+31 613226438 | Amdoeven@hotmail.com

www.deltasafetytraining.com

Commercial Director DELTA Safety Training

Currently working remotely from Spain for DELTA Safety Training. very driven, enthusiastic, goal-oriented and always looking for new challenges. A new challenge is start a new life in Spain. For the first without a plan, but by new people to meet, to gain new experiences, find what really makes me happy. For years’ experience in sales and hospitality. Here is my heart and my strength. Ellas is a first step to make this connection and discover what there are opportunities and possibilities in Spain. I look forward!

Scroll to top