Franciska Smidt

Professional Law International

Nederlands-Zweedse Franciska Smidt woont al sinds haar 9e aan de Costa del Sol waar ze sinds 2001 samen met haar Spaanse echtgenoot de advocatenfirma Professional Law International in Marbella heeft.

Franciska helpt buitenlanders bij de legale verplichtingen die voortvloeien uit de aankoop of het verhuren van een huis, het opzetten van bedrijven en het afhandelen van successierechten. Haar echtgenoot specialiseert hun cliënten bij die zaken die voor de rechtbank moeten worden afgehandeld.

Vertrouwen en een persoonlijke aanpak staan centraal bij Franciska en voor haar klanten gaat ze dan ook door het vuur. Haar vasthoudendheid leverde haar bij collega-advocaten de bijnaam “de pitbull” op (emotion fronsend)

Professional Law International

Dutch-Swedish Franciska Smidt has lived on the Costa del Sol since she was 9 years old, where she and her Spanish husband have owned the law firm Professional Law International in Marbella since 2001.

Franciska helps foreigners with the legal obligations arising from the purchase or rental of a house, setting up businesses and dealing with inheritance taxes. Her husband specializes their clients in those cases that need to be dealt with in court.
Trust and a personal approach are central to Franciska and she goes through fire for her customers. Her tenacity earned her the nickname “the pit bull” among fellow lawyers

Scroll to top